Arroyo B. E., Leroux A. & Bretagnolle V. 1998: Patterns of egg and clutch size variation in the Montagu´s Harrier. Journal of Raptor Research 32 (2): 136–142.

 

Arroyo B. E., Bretagnolle V & Leroux A. 2007: Interactive effects of food and age on breeding in the Montagu's Harrier Circus pygargus. Ibis 149 (4): 806–813.

 

Clarke R. 1996: Montagu´s Harrier. Arlequin press.

 

Cramp S. & Simmons K. E. L. (eds) 1980: The Birds of the Western Paleartic. Vol. II. Oxford University Press, Oxford & New York.

 

Ferguson-Lees J. & Christie D. A. 2001: Raptors of the World. Christopher Helm, London.

 

Forsman D. 1999: The Raptors of Europe and the Middle West. A Handbook of Field Identification. T. & A. D. Poyser Ltd.

 

Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. & Bezzel E. 1989: Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 4, Falconiformes, 2. vydání. Aula-Verlag, Wiesbaden.

 

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z. (eds) 2010: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 

del Hoyo J., Elliott A., & Sargatal J. (eds) 1994: Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.

 

Jaszcz Z. & Wójciak J. 1993: Gniazdowanie błotniaków łąkowych (Circus pygargus) w zbożach na terenie Lubelszczyzny. Notatki ornitologiczne 34: 167–169.

 

Krogulec J. 1997: Montagu's Harrier. In: Hagemeijer W. J. M. & Blair M. J. (eds): The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Poyser, London: 150–151.

 

Millon A., Bretagnolle V. & Leroux A. 2004: Busard cendré Circus pygargus. In: Thiollay J. M. & Bretagnolle V. (eds): Rapaces Nicheurs de France. Distribution, Effectifs et Conservation. Delachaux & Niestlé, Paris: 66–69.

 

Nieboer E. 1973: Geographical and ecological differentiation in the genus Circus. Ph.D. thesis, vrije Universiteit, Amsterdam.

 

Poprach K. 2016: Moták lužní (Circus pygargus). Zpravodaj SOVDS 16: 19–23.

 

Poprach K., Kunstmüller I. & Veselý J. 2016: Moták lužní. TYTO, z. s., Nenakonice.

 

Robertson A. W. P. 1954: Bird Pageant. Batchworth, London.

 

Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popović D., Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S., Müller R. & Gierach K-D. 2015: Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in Europe. European Journal of Wildlife Research 61 (5): 691–701.

 

Schipper W. J. A. 1977: Hunting in three European Harriers (Circus) during the breeding season. Ardea 65: 53–72.

 

Suchý O. 1994: Hnízdění a ochrana motáka lužního (Circus pygargus) na Uničovsku. Zprávy MOS 52: 85–94.

 

Šťastný K. & Bejček V. 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22: 95–129.

 

Tóth L. 2002: Historical and recent distribution, population trends and protection strategies of Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in Hungary. Ornithologischen Anzeigers 41: 109–117.