Moták lužní patřil v České republice po většinu 20. a v 21. století k vzácně a nepravidelně hnízdícím druhům. V období let 1872–1893 evidujeme na území České republiky celkem osm prokázaných a jedno předpokládané hnízdění motáka lužního. V období let 1901–1975 evidujeme v České republice celkem 32 prokázaných a 8 předpokládaných hnízdění. Od roku 1976 (včetně) hnízdí moták lužní v České republice pravidelně, k nárůstu početnosti hnízdících párů dochází však až po roce 2000. V období let 1976–2015 evidujeme v České republice celkem 1 845 prokázaných a 78 předpokládaných hnízdění (Poprach et al. 2016).

 

Vývoj hnízdní populace motáka lužního v České republice v období let 1976­–2015 (n = 1 923 párů; z toho 1 845 prokázaných a 78 předpokládaných hnízdění). Zdroj: Poprach et al. 2016.

 

Autor: Karel Poprach