Popis projektu

Cílem projektu je ochrana silně ohroženého motáka lužního. Monitorována je hnízdní populace a lokalizována jsou hnízdiště motáka lužního v zemědělských kulturách v Královéhradeckém kraji. U nalezených hnízd je aplikována ochrana před vysečením a před predací. Ochrana hnízd je zajišťována ve spolupráci s uživateli půdních bloků.

 

Doba realizace

Kontinuálně od roku 2008.

 

Oblast realizace

Královéhradecký kraj.

 

Výstupy

Vývoj početnosti hnízdících párů motáka lužního ve sledované oblasti (zdroj dat: Poprach et al. 2016).

 

 

Realizace projektu je finančně podporována Ministerstvem životního prostředí z Programu péče o krajinu prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.