Popis projektu

Cílem projektu je ochrana silně ohroženého motáka lužního. Monitorována je hnízdní populace a lokalizována jsou hnízdiště motáka lužního v zemědělských kulturách na území okresu Olomouc a jižní části Šumperska. U nalezených hnízd je aplikována ochrana před vysečením a před predací. Ochrana hnízd je zajišťována ve spolupráci s uživateli půdních bloků.

 

Doba realizace

Kontinuálně od roku 1976.

 

Oblast realizace

Okres Olomouc (celý), okres Šumperk (jižní část).

 

Výstupy

Vývoj početnosti hnízdících párů motáka lužního ve sledované oblasti.

Vývoj početnosti hnízdících párů motáka lužního na Olomoucku.

 

Od roku 1997 je realizace projektu finančně podporována Ministerstvem životního prostředí z Programu péče o krajinu prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.