Popis projektu

Cílem projektu je ochrana silně ohroženého motáka lužního na jeho hnízdištích za účasti hospodařících zemědělců. Cílovou skupinou jsou vlastníci pozemků a uživatelé půdy, environmentálně zaměřené NNO a orgány ochrany přírody. V rámci projektu byla monitorována a lokalizována hnízdiště motáka lužního v zemědělských kulturách, u nalezených hnízd byla aplikována ochrana před vysečením a před predací. Dále byla zpracována data o hnízdním výskytu a biologii motáka lužního v ČR  v publikaci "Moták lužní".

Doba realizace

1. 8. 2014 – 31. 8. 2016

Oblast realizace

NUTS II Jihovýchod CZ06 (okresy Znojmo, Brno-venkov, Hodonín), NUTS II Střední Morava CZ07 (okresy Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov)

Výstupy

V cílovém regionu jsme v roce 2015 lokalizovali celkem 55 hnízdících párů motáka lužního, z toho 35 hnízd jsme fyzicky dohledali a realizovali u nich záchranné opatření (označení a oplocení hnízda, položení pachového odpuzovače). U 35 fyzicky dohledaných hnízd jsme kontaktovali celkem 15 zemědělských subjektů. Všichni uživatelé půdních bloků byli seznámeni s lokalizací hnízda a byly jim poskytnuty relevantní informace a výskytu, početnosti a hnízdní biologii motáka lužního, současně bylo dohodnuto obsečení hnízda během žní. U cílových skupin jsme se setkali se vstřícností a ochotou, jeden soukromý zemědělec hostil ve svých obilovinách celkem 13 hnízd motáka lužního. Publikace "Moták lužní" byla cílovým skupinám distribuována zdarma v nákladu 350 ks.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants

www.eeagrants.org

 

Kofinancováno Ministerstvem životního prostředí z Programu péče o krajinu prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Olomoucko, Šumpersko) a Jihomoravským krajem (Znojemsko)