Tvorba webových stránek byla finančně podpořena v rámci projektu "Implementace metod správné zemědělské praxe na příkladu ochrany hnízdní populace ohroženého motáka lužního", finančně podpořeného prostřednictvím Nadací Partnerství grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

 

Záchranné projekty pro motáka lužního v České republice

Děkujeme všem institucím, které finančně podpořily realizaci terénních prací zaměřených na ochranu hnízdní populace motáka lužního v České republice.

Ministerstvo životního prostředí z Programu péče o krajinu prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky:                                         

AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko

AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy

AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy

AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko

Ministerstvo životního prostředí v rámci výběrového řízení pro nestátní neziskové organizace

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody v rámci projektu Ochrana biodiverzity

 

Jihomoravský kraj                       

Zlínský kraj

Nadace Partnerství

Nadace Veronica

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Spolupracující subjekty

Ochrana hnízd motáka lužního by se neobešla bez aktivní spolupráce s hospodařícími zemědělci, v jejichž polích jsou hnízda situována (desítky a v celé České republice stovky zemědělských subjektů). Děkujeme všem uživatelům zemědělských pozemků, kteří se ochotně spolupodíleli na ochraně hnízd motáka lužního před vysečením, za jejich vstřícnost, ochotu a pomoc v terénu.