Popis projektu

Cílem projektu je ochrana silně ohroženého motáka lužního. Monitorována je hnízdní populace a lokalizována jsou hnízdiště motáka lužního v zemědělských kulturách ve Zlínském kraji. U nalezených hnízd je aplikována ochrana před vysečením a před predací. Ochrana hnízd je zajišťována ve spolupráci s uživateli půdních bloků.

 

Doba realizace

Kontinuálně od roku 1999.

 

Oblast realizace

Zlínský kraj (především oblast Uherského Hradiště, lokálně další regiony).

 

Výstupy

Vývoj početnosti hnízdících párů motáka lužního ve sledované oblasti.

 

Realizace projektu je finančně podporována Zlínským krajem.