Moták lužní je dravý pták hnízdící na zemi. Jeho hnízdiště původně tvořily mokřady a stepi. V těchto biotopech moták lužní hnízdí stále tam, kde jsou ve větší míře zastoupeny. Ve většině Evropy se však přizpůsobil změnám v zemědělské krajině a v současnosti velká část jeho populace hnízdí v zemědělských kulturách, které jeho původní biotopy připomínají. Hnízdění motáka lužního v intenzivně využívané zemědělské krajině je však problematické. Významné je riziko vysečení hnízd s vejci nebo s mláďaty během sklizňových prací. V zemědělské krajině současně silně kolísá nabídka potravy v závislosti na gradačních cyklech hraboše polního a s tím i predační tlak, kdy v případě nedostatku potravy jsou hnízda motáka lužního často predována. Jelikož moták lužní loví malé obratlovce s významným zastoupením hraboše polního, je pro zemědělskou krajinu z pragmatického pohledu užitečný.

 

Autor: Karel Poprach